Plattform baserad på välutvecklat system

År 2009 lanserade vi eventhanteringssystemet Digiviter, som tidigt fick användare från stora företag och organisationer. Systemet utvecklades ständigt, hela tiden i nära samarbete med våra användare.

Under sommaren 2016 beslöt vi oss för att skriva om all kod från grunden. Vi ville skapa en effektivare, tydligare och mer stabil tjänst och samtidigt nyttja all den kunskap som vi samlat på oss under åren. Dessutom ville vi använda ny teknik för att förenkla för våra användare. Vårt team förstärkes och vårt erbjudande breddades. För att göra ett klart avstamp bytte vi även namn till Memlin.

Memlin utvecklades till att bli en event- och möteshanteringsplattform byggt från grunden för många och återkommande arrangemang/kurser/seminarier/träffar/möten. Fortfarande utvecklat i nära samarbete med våra användare.

/Christian Ramel, VD och grundare


Eric och Christian på Digiviterkontoret

Eric och Christian på Digiviterkontoret

Memlin stuff