1 år sedan

Enkätundersökningar är en av de mest värdefulla formerna av datainsamling för företag. Det ger dig siffror som du kan använda för att påverka affärsstrategin, oavsett om det är information som leder till affärsutveckling, feedback på en marknadsföringskampanj, uppföljning från olika typer av events eller om det är en medarbetarundersökning.

För att samla in data måste en svarande vara villig att fylla i undersökningen i sin helhet. Högre svarsfrekvens leder till mer tillförlitlig data.

Tid och engagemang är något som är väldigt dyrbart för dem flesta idag, därför kan svarsfrekvensen vara en hög tröskel.

Ta reda på hur du ökar den totala svarsfrekvensen på ett enkelt och snabbt sätt! (Länka till "sätt att öka svarsfrekvensen")

Kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Ska enkäten skickas ut till väldigt många svarande eller ska enkäten skickas ut till endast ett fåtal, där det även kommer göras personliga intervjuer?

En kvalitativ undersökning är perfekt när du ska samla in detaljerad information om ett specifikt ämne, samt ska formulera hypoteser som hjälper dig att sedan rikta in din kvantitativa undersökning. I den kvantitativa undersökningen kan du sedan få fram om teorierna du tagit fram stämmer. Skapa

En kvantitativ undersökning har ofta ett större antal deltagare och svarande än en kvalitativ. Skapa rätt underlag för att ta bättre beslut. För att samla in rätt data och kunna ta bättre beslut är det är det viktigt att veta hur du balanserar de kvalitativa och kvantitativa undersökningarna bäst i en enkätprocess.


Ta reda på mer:

Enkäter - Hur många frågor är några frågor för mycket?

[https://www.memlin.com/blogg/lyckade-event-hander-inte-bara-anmalningssystem](Lyckade event händer inte bara: Anmälningssystem)

En icebreaker för bättre team building - Dina favoriter