1 år sedan

Eventmarknadsföringen går starkt framåt! Har du också tagit hänsyn till event som en viktig kanal? Under 2017 ökade investeringar i eventmarknadsföring med 8,4% till en omsättning om 4,3 miljarder kronor, enligt IRM-media. Ökningen är helt i linje med tillväxten för medieinvestering under förra året.

Eventmarknadsföring är ett verktyg som integrerar information med interaktion, samt budskapet med en upplevelse. Det är ett värdefullt verktyg i ett företags totala marknadskommunikation.

Har du också tagit hänsyn till event som en viktig kanal?

När företag, kommuner och andra institutioner nu fortsätter att öka och stärka sitt digitala marknadsföringsarbete och värdet för sina kunder, växer även den teknik som de använder för att planera, genomföra och förbättra sina marknadsaktiviteter.

Eventhanterings-teknik bör ingå i din marknadsföringsportföjlj för att möta kunderna och deltagarnas allt högre krav.

Samtidigt underlättar det för din administratör eller organisatör att planera och skapa ännu bättre events.

Engagemang kommer i många former

Eventmarknadsföring är en relationsskapande aktivitet som blandar både traditionella och otraditionella metoder, allt för att få kunden engagerad. I en digital värld ligger utmaningen i hur en integrerar företagets fysiska kontaktytor i det digitala marknadsföringsområdet.

Det dominerande engagemanget under ett event sker vanligtvis personligt eller fysiskt. Säljare till deltagare, deltagare till deltagare och många andra kombinationer.

I de bästa resultaten integreras företagets fysiska kontaktpunkter med det digitala marknadsföringsområdet. Hybriden av det digitala och fysiska i marknadsförings-portföljen.

Här är 3 exempel på steg att ta med i sin marknadsföring för att skapa en symbios mellan det digitala och fysiska:

HA FULL KOLL PÅ DIN MÅLGRUPP

Vem är det som deltar i dina events? Vilka vill du ska deltaga? Skapa olika målgrupper; Vilka är deras mål och utmaningar, vad är deras personlighetstyp, hur föredrar de att ta emot information, var är de i köpresan, hur ser deras kundresa ut, vad kan komma att motivera dem till att deltaga/köpa?

DEFINIERA SYFTET

Är det en deltagare, kund eller köpare? Alla tar olika vägar i sin köpresa, oavsett om slutresultatet är att bli en ambassadör, bli certifierad eller göra en försäljning.

I dagens läge är köpresan mycket längre, med ännu fler olika kontaktytor än för bara några år sedan. Försök ta reda på de viktigaste faserna för att kunna hjälpa din målgrupp på bästa sätt och få dem att nå målen.

INTEGRERA TEKNIK

I den ständigt pågående kundresan finns där en mängd olika marknadsförings- och event initiativ att använda sig av för att attrahera deltagaren/köparen.

Från allra första steget där han eller hon blir medveten, till att slutligen bli en köpare, återkommande kund och/eller ambassadör för ditt företag/kommun/myndighet/utbildning.

Bibehåll och vårda din värdefulla kontakt med dina intressenter genom teknik som erbjuder en mängd olika kontaktytor.

Exempel på sådan teknik kan innehålla sökningar, telefonsamtal, mail, själva deltagandet i eventet, enkäter och eventuppföljning.

Verktygen för att underlätta denna vårdande och utbildande process kan inkludera SEO, webbplatsen, ett eventhanteringssytem, social medier, CRM-system och en mängd andra resurser.

Aktivera eventdata med hjälp av med hjälp av teknik Genom att integrera en deltagares digitala engagemang med sin fysiska närvaro kan du som organisatör utveckla en mer komplett och riktig deltagar profil.

Teknologiplattformar gör det lättare att samla in och utvärdera ett bredare utbud av information, som i sin tur kan ge väldigt värdefulla insikter för att skapa en ännu bättre utbildning, kurs, seminarium, konferens och så vidare.


Ta reda på mer:

Vad är ett eventsystem?

Varför Memlin?

Den kompletta eventplanerings-guiden; Del 1 - Före eventet