1 år sedan

Dina möjligheter att lyckas i sociala situationer, som te. x. möten, nätverksträffar eller kanske en anställningsintervju, avgörs inte bara av orden du säger, utan också av hur du säger det, samt ditt kroppsspråk och ton.

Den kända Simon Sinek pratar om vikten av att först lyssna på andras åsikter i ett möte innan du berättar din egen. Enligt honom är de bästa ledarna de som lär sig att vara den sista som talar!

“If you agree with somebody, don’t nod yes. If you disagree with somebody, don’t nod no. You will be told your whole life that you need to learn to listen. I would say that you need to learn to be the last to speak. I see it in boardrooms every day of the week. Even people who consider themselves good leaders who may actually be decent leaders, will walk into a room and say ‘Here’s the problem, here’s what I think but I’m interested in your opinion. Let’s go around the room.’ It’s too late.” - Simon Sinek


moten meeting simon sinek


Du har tre tydliga effekter av din superkraft i att tala sist:

  1. Deltagarna får en känsla av att de har bidragit till diskussionen och mötet. Alla har fått känslan av att bli hörda, och vem gillar inte det?
  2. Du påverkar inte de andras svar och lösningar med dina egna åsikter.
  3. Du får fördelen att höra vad alla andra tänker och tycker innan du tar upp din egen åsikt.

“The skill is really to keep your opinions to yourself. Simply sit there, take it all in and the only thing you’re allowed to do is ask questions, so that you can understand what they mean and why they have the opinion that they have.” - Simon Sinek

Vilka signaler utstrålar du?


Ta reda på mer:

Så motiverar du dina anställda i 11 enkla steg!

Lyckade event händer inte bara: Anmälningssystem

Enkäter - Hur många frågor är några frågor för mycket?