1 år sedan

Ibland kan en del ord, uttryck och buzzwords bli en tröskel i det dagliga arbetet. Med en ordlista för Memlin hoppas vi kunna ge dig ännu mer kontroll hela vägen, både före och under tiden du använder systemet.

Alternativ bekräftelse: Är det mail som skickas ut till den/de medföljande inbjudna deltagarna. Den alternativa bekräftelsen skickas ut efter att du som administratör bockat i rutan för “Skicka bekräftelsemail till medföljande” under menyn “Utökade inställningar”.

Användare: Alla personer som har åtkomst och arbetar i Memlin. En användare kan logga in i Memlin med hjälp av sin mailadress och ett lösenord.Olika användare kan ha olika behörigheter och mailadressen är därför kopplad till den specifika användaren.

API: Application Program Interface är en koppling för att appar och system enklare ska snacka med varandra, som en sorts tolk. Det kan exempelvis vara att en app hämtar information och funktioner från en annan app, eller ett program på datorn som pratar med operativsystemet. API:er finns både internt och externt.

Bekräfta deltagare: Innebär att administratören för användarkontot måste bekräfta varje deltagare som tackar ja, innan det skickas ut ett bekräftelsemail.

Biljetter: Kan även kallas tillfällen. De kan vara gratis eller kosta valfri summa. Biljetterna är en sammanställning av datum (ett eller flera), tid, plats, pris, nånting mer här? och andra valfria faktorer. Det kan vara early bird eller VIP, eller något däremellan, du bestämmer! Ett event kan ha olika biljetter med olika språk och valutor.

Check-in-app: En app för att registrera deltagare lättare och snabbare. Memlins check-in-app gör din mobil till en streckkodsläsare för enklare deltagarhantering. Den kan lätt laddas ner i App Store, sök på “Memlin” och appen heter “Memlin Check In”.

Deltagare: Personer som ska eller har deltagit på ett event eller möte. Kan även vara personer som medverkar i en undersökning.

Enkät: Ett frågeformulär med samma frågor som ställs till ett (vanligtvis ganska stort) antal personer. En enkät är en del av en undersökning och/eller uppföljning. Frågorna ställs och besvaras oftas via mail, men även via telefon, personligen och via formulär på webbplatser, så som pop-up fönster och liknande.

Event: Alla typer av tillställningar och arrangemang som har deltagare. Exempel på ett event kan vara workshop, konferens, kongress, release, mässa, utbildning, kurs, sponsorträff, lansering, personalfest, nätverksträff. Kärt barn har många namn!

Eventgrupp: Ett antal events som grupperas ihop under ett “paraply”-event. Skapa gemensamma listor och kalendrar m.m. Vad kan vi lägga till här? Vad kom vi fram till sist vi hade denna diskussionen?

Eventhanteringssystem: Ett verktyg (likt ett affärssystem) online för att hantera olika typer av events, möten och tilläggstjänster på ett ställe, som kopplas ihop med redan befintliga system.

GDPR: EU:s dataskyddsförordning som är en förlängning av den tidigare PUL. Den nya förordningfen ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas. Syftet är att öka individens rättigheter och kontroll över sina egna personuppgifter, samt att sätta en standard för datalagring inom hela EU.

Personuppgifter är alla slags uppgifter som kan kopplas till en fysisk person. Läs mer om GDPR här.

Inbjudan: En invit till att medverka på ett event, möte eller svara på en enkät. Kommer oftast i form av ett mail och en landningssida.

Inbjudna: Personer som mottagit en inbjudan till någon form av event, möte eller enkät.

Individuellt svar: Gäster till inbjudna deltagare måste ange ett svar på de frågorna också.

Landningssida: En sida online skapad och designad för ett specifikt syfte. En landningssida är en sida där besökare ”landar”. Vanligtvis efter att de har klickat på en länk, en uppmaning eller en sk. call-to-action (CTA). Den ser oftast annorlunda ut beroende på vad huvudsyftet är. Arbetar du med events och möten är en landningssida för inbjudningar eller anmälningar oftast huvudsyftet. En bra utformad landningssida för events är ett otroligt värdefullt redskap för att få fler deltagare.

Mall: En grundstruktur och kan användas hur många gånger som helst. Har du återkommande liknande events kan du med fördel skapa en mall, vilket gör att du kommer igång snabbare nästa gång du skapar det liknande eventet. Kopiera hela mallen/eventet rakt av, eller lägg till/ta bort valfri information. Det går även utmärkt att skapa en mall av redan genomförda events.

Molnbaserat: Hela systemet är webbaserat, så allt sker och är lagrat online. Därför behövs inget installeras eller uppdateras. Användarna i systemet behöver endast ha tillgång till en internetuppkoppling och en webbläsare.

Mötesbokning: Boka ett möte med en eller fler personer, ett specifikt datum och tid.

QR-streckkod: En sorts tvådimensionell kod för optisk avläsning. En vidareutveckling av EAN-koden (streckkoden). QR-streckkoden scannas av med hjälp av din smartphone och Memlins app. För en enklare och snabbare registrering vid t ex. events.

Registreringssystem: Ett system för att hantera anmälningar och information från inbjudna och deltagare till olika typer av events, möten, samt undersökningar.

Svarande/Svaranden: Personen/Personerna som svarar på enkäten.

Svarsfrekvens: Antalet erhållna svar i förhållande till antalet möjliga svar. De ej erhållna svaren kallas ofta bortfall.

Svarssida: En landningssida där en inbjuden kan tacka ja eller nej till ett event, samt ange relevant information organisatören efterfrågar.

Undersökning: En metod eller en process för att samla in kunskap. En sorts datainsamling, ofta som en del av en ordentlig uppföljning.

Unik epostadress: Som deltagare kan man inte anmäla sig själv flera gånger med sin personliga epostadress till ett event. Likadant när det gäller medföljande gäster, det går endast att anmäla en epostadress en gång.

Utbildningsportal: En portal där flera events eller utbildningar är grupperade. Skapa gemensamma listor, inloggningsportal m.m.

Är det några andra ord du har frågor eller funderingar kring? Kontakta oss på hello@memlin.com så hjälper vi dig och lägger även till det i vår ordlista. :)


Ta reda på mer:

Varför ska du använda enkäter?

Den kompletta eventplanerings-guiden; Del 1 - Före eventet

Hur kan du arbeta i Memlin?