1 år sedan

En enkel och lättsam start för alla typer av möten och utbildningar. Denna icebreaker kan också lätt fungera som en inkörsport till ämnet för dagen.

Det tar cirka 10-15 minuter för den första diskussionen. Den totala tiden för övningen beror på hur många följdfrågor du väljer att ställa och hur lång tid de får på sig att diskutera dem.

Så här gör du i 8 steg:

  1. Dela upp mötesdeltagarna genom att tilldela dem var sitt nummer, 1-2-3-4-(5), och sen om igen. Detta gör så att det blir mixade grupper, då ofta de som känner varandra redan eller jobbar mycket tillsammans redan sitter/står ihop. Skapa grupper om fyra till fem deltagare.

  2. Informera de nybildade grupperna att ägna 1 minut var för sig att tänka ut endast ett ord som beskriver X (X= ett valfritt ämne, ämnet för dagen, eller t ex; organisationskulturen, arbetsmoral, kundservice, utvecklingen på företaget). Ex på svar som kan komma är; kul, familj, bipolär, sammanhängande, inspirerande osv.

Denna icebreaker är en perfekt övergång till ämnet för mötet eller utbildningen om du väljer ett relevant ämne från början. Aktiviteten hjälper mötesdeltagarna att utforska sina tankar om en gemensam fråga.

  1. Övningen startar spontana konversationer i varje grupp när deltagarna förklarar och ifrågasätter varandras mening med deras utvalda ord. Ofta är kombinationen av deltagarnas utvalda ord beskrivande av den nuvarande situationen. Det ger en chans för företaget att förbättra området eller skapar en form av bekräftelse om allt redan fungerar bra och är positivt.

  2. Efter den första diskussionen ber du en frivillig deltagare att dela med sig av sitt ord till alla mötesdeltagarna. Sedan får deltagaren bredvid fortsätta, tills alla har fått komma till tals med sitt ord. Även de mest introverta personerna brukar känna sig bekväma med att dela ett ord.

  3. Nu har deltagarna hört allas utvalda ord i stor grupp. Be varje grupp att välja ut ett ord som de alla kan komma överens om, och berätta att nu ska de diskutera några följdfrågor. De kan t. ex. vara; (om vi utgår från att ämnet är organisationskultur) Är det denna kultur du vill ha i din organisation? Är detta en kultur vi vill bibehålla eller vill vi förändra den? Finns denna kultur på alla avdelningar och i hela företaget? Hur kan man göra den ännu bättre?

Frågorna ger en perfekt uppföljning och kan anpassas efter ämnet för utbildningen eller mötet.

  1. Be en valfri från varje grupp att lyfta en eller två punkter som kommit upp under deras uppföljningsdiskussion (ofta antecknar många av deltagarna av sig själv).

  2. Varje steg i processen lär bjuda på kommentarer, aha-upplevelser, insikter och liknande. Den bästa källan till skratt kommer naturligtvis från dina deltagare, vilket denna icebreaker också bjuder på.

  3. När du och dina deltagare känner er klara med diskussionerna är det läge att göra en snygg övergång till resten av dagens agenda.

Break a leg! (Lycka till!)


Ta reda på mer:

Icebreaker - Rolig och konstig

Behöver du utöka din verksamhet med eventteknologi?

Lyckade event händer inte bara: Anmälningssystem