1 år sedan

Detta är en icebreaker som fungerar även som det sista du gör på mötesdagen. En riktig award-winning teambuilding-aktivitet. Fungerar det på poliser i USA, fungerar det på din mötesgrupp också!

Denna icebreaker och teambuilding tar ungefär 2 timmar (beroende på antalet deltagare). Det är den väl värd. Med denna övning låter du hela rummet fyllas av känslor, glädje och många gånger även jubel!

Så här genomför du lättast denna teambuilding-aktivitet:

1. Dela ut ett blad med en förklaring av aktiviteten på endast en sida. Gärna så kortfattat och informativt som möjligt.

2. Be dina deltagare att tänka tillbaka på deras karriär och hitta ett tillfälle där de var sitt allra bästa jag och presterade på topp. Ge gärna exempel vad svaret kan vara, utan att leda dem till ett specifikt svar. Var det när de räddade ett barn från en olycka eller när de hittat en försvunnen person? Ändra dina exempel efter din publik. Här finns inga rätt svar, det viktigaste är att de själva identifierar ett tillfälle eller en händelse där de anser sig agerat på allra bästa sätt.

3. Informera deltagarna att ofta är det den första händelsen som dyker upp i huvudet när de fick uppgiften som är ditt personbästa. Förklara att de har tio minuter på sig att tänka och att nästa steg blir att de ska berätta om sitt personbästa inför sin grupp vid bordet.

4. Efter de tio minuterna har gått ber du dina deltagare att en och en berätta om sitt tillfälle för sina bordskamrater. Berätta att de ska förklara sitt tillfälle så noggrant som möjligt, in i minsta detalj. Ge exempel till dem som att de kan beskriva färger, ljuden runt omkring, hur de kände ljust i det ögonblicket och hur de reagerade just då i stundens hetta. De andra som lyssnar ska kunna leva sig in i händelsen till fullo.

5. Resultatet bland de amerikanska poliserna blev först en mindre chock (“ska jag verkligen berätta det här”), men efterhand som deltagarna öppnade upp sig växte ljudet av prat, skratt och till och med jubel! Rummet fylldes av värme av alla de fantastiska berättelserna. Detta kan åstadkommas med vilka yrken som helst och uppmuntra gärna deras deltagarinsatser.

Kollegor_Memlin_teambuilding

6. Vanligtvis pågår berättelserna i 30 till 60 minuter, beroende på antalet deltagare. Det viktigaste är att låta alla deltagarna få prata färdigt och avsluta teambuldingen när rummet sakta börjar tystna.

7. Fråga om alla haft chans att berätta sina tillfällen eller om den första personen fortfarande berättar. (Det genererar ofta en hel del lättnad och skratt).

8. Börja sammanfatta övningen genom att fråga alla smågrupperna vad de tyckte om övningen, hur det kändes att berätta om sin egen händelse och få ta del av de andra deltagarnas händelser.

9. Fråga hela mötesgruppen om de uppmärksammade några gemensamma teman i de olika händelserna. Be dem att diskutera i smågrupperna.

10. Be en deltagare från varje grupp att skriva ner de gemensamma tema de hittar på en dator eller liknande, för att sedan presentera det inför hela mötesgruppen.

11. Ofta är teman som framgång, bekräftelse, befordran, omtanke och övervunnen rädsla vanliga. Låt deltagarna försöka dra dessa parallellerna själv, utan att berätta för dem.

12. Låt en från varje grupp berätta om de gemensamma teman de fann i sin grupp.

13. En sista fråga för smågrupperna; fråga dem hur de kan skapa en arbetsplats där dessa teman och deras personbästa kan uppstå oftare. Be dem skriva ner en ny handling de kommer göra eller en handling de kommer ändra på som ett resultat av hela teambuilding-övningen.

14. Be dem en och en presentera vad deras handling kommer vara i smågrupperna och diskutera.

15. Fråga som avslutning om någon av deltagarna har något mer att tillägga. Sedan är övningen slut.

Lycka till!