1 år sedan

Enkäter som är korta, sakliga och så tydliga som möjligt kommer med större sannolikhet att leda till högre och mer exakt svarsfrekvens. Företag som redan har erfarenhet av undersökningar har antagligen märkt att ställa fler frågor inte nödvändigtvis leder till mer insikt.

Här listar vi ett antal punkter att tänka på i utformningen av dina enkäter:

  • Ha ett klart mål och syfte med din undersökning. På så sätt undviker du onödiga eller irrelevanta frågor. Detta kan ofta irritera dina deltagare och få dem att inte svara helt tydligt eller eller inte svara alls på enkäten. Kärnsyftet i din enkät bör baseras på en enda fråga som kommer att granskas ur olika perspektiv. Kommunicera gärna målet med enkäten till dina deltagare för att skapa större engagemang.

  • Tidsmässigt kan ett bra mått vara max 5 minuter (gärna mindre). Den genomsnittliga deltagaren bör inte ta längre tid på sig än så. Vanligtvis kan detta uppnås på ca 10 frågor, beroende på vilka frågor du ställer så klart.

Om målet med din enkät innebär en längre och större undersökning, var gärna öppen med det till dina deltagare och kommunicera hur lång tid undersökningen kommer att ta.

  • Tänk på att göra frågorna tydliga. Om deltagaren måste läsa och läsa om frågan igen på grund av att de är komplicerade, dåligt formulerade eller orden inte är anpassade är slöseri med dyrbar tid.

  • Låt följdfrågor bli till en uppföljningsenkät. Behöver din undersökning täcka mer än ett eller två ämnen? Skapa med fördel en separat uppföljningsenkät. I många fall kan man som organisatör även vilja ställa ett antal följdfrågor baserat på svar i den första undersökningen.

Då kan en uppföljningsenkät också vara ett bättre alternativ, istället för att försöka be deltagaren om att svara på alla i en och samma undersökning. Tänk på att för många enkäter kan skapa frustration och leda till ingen svarsfrekvens alls.

Antalet enkäter beror på styrkan i din relation till de svarande. Desto starkare relation, desto fler enkäter är accepterat. (Dock kan mer än en enkät per månad vara irriterande för vem som helst kanske:) )

I grund och botten bör ditt mål vara att hålla din enkät så fokuserad och nischad som möjligt. Ha syftet med undersökningen tydligt för dig. Det kommer att hjälpa dig att begränsa antalet frågor du frågar, samtidigt som du uppnår ditt mål.

Kör några tester med ditt team eller en liten grupp av svarande för att få en uppfattning om hur lång tid din undersökning kommer att ta. Värdera dina deltagares tid lika mycket (om inte mer) som du värderar din egen tid.

Hur kan enkäter användas i din verksamhet?


Ta reda på mer:

Behöver du utöka din verksamhet med eventteknologi?

10 icebreakers för alla möten och företagsevent!

Den kompletta eventplanerings-guiden; Del 1 - Före eventet