1 år sedan

Aktiviteter för möten, konferenser och teambuilding. Hitta 10 saker ni har gemensamt med de anställda inom varje grupp.

En av de viktigaste förväntningarna som du vill leverera med teambuildingen är att hjälpa deltagarna att lära känna varandra på jobbet, från andra avdelningar och på eventet.

Detta är en icebreaker som inte tar så lång tid och levererar ofta skratt och bra resultat. Prova du också! Skapa mer effektiva lag och stärk kamratskapen och samarbetet över avdelningarna med denna teambuilding-aktivitet. Perfekt start för att låta konversationerna leva och flöda hela dagen.

Genomför denna teambuilding i 7 olika steg:

  1. Dela upp mötesdeltagarna i grupper om fyra till fem personer. Precis som på den gamla goda tiden när det var dags för övningar i skolan, sitter de som känner varandra bäst oftast ihop. Speciellt de från samma avdelning och de som oftast arbetar tillsammans. En naturlig comfort-zone-sak. Därför är det bra att även här dela upp deltagarna som i skolan, ge dem ett nummer i den ordningen de sitter. 1-2-3-4 och sen börja om igen. När mötesdeltagarna börjar hitta sina gemensamma nämnare, oavsett mötets syfte, blir han/hon mer bekväm med att delta.

  2. Berätta att aktiviteten inte har något att göra med dagens arbete (detta hjälper gruppen att hitta gemensamma nämnare utanför arbetsplatsen) och att deras uppgift är att hitta tio saker de har gemensamt med de andra deltagarna i sin grupp. Glöm inte att förklara att klädesplagg, kroppsdelar och liknande inte räknas!

  3. Berätta att de har 10 eller 15 minuter på sig att hitta de 10 gemensamma sakerna (Grupper brukar behöva 10-15 min vanligtvis för att slutföra teambuildingen).

  4. Berätta att grupperna måste utse en person som tar anteckningar och är redo att sedan läsa upp de 10 gemensamma nämnarna för alla mötesdeltagarna.

  5. När övningen är genomförd ber du en valfri grupp presentera sina 10 gemensamma saker. Det är lättare att behålla dem i sin komfortzon om du som handledare inte “ställer någon mot väggen”.

  6. Därefter ber du de andra grupperna också, i tur och ordning, att dela med sig av sina resultat. Ofta leder uppläsningen av de 10 gemensamma sakerna till en hel del skratt och diskussion. Deltagarna brukar även tycka det är kul att höra någon av sin egen grupps gemensamma nämnare, på någon av de andra gruppernas listor.

  7. Som sagt, deltagarna uppskattar att jämföra sin lista med de andra gruppernas listor. Denna teambuilding skapar ett flöde av skratt, konversation och öppenhet. Din publik är verkligen din bästa resurs här för att skapa en lyckad mötes-, event- och teambuilding -aktivitet.

Tips! Några av dina smågrupper kommer alltid att vara lite långsammare än de andra.

Ett tips är att inte låta de snabbare grupperna vänta för länge och endast fokusera på att de andra ska bli klara, vilket gör det svårare för de långsammare grupperna att slutföra uppgiften med alla ögon och väntan på dem. Det skapar ingen känsla av teambuilding och kamratskap.

Detta är en aktivitet som tar ca 10-15 minuter oftast, lite beroende på hur många grupper som medverkar.

För att hålla nere aktiviteten till 10 minuter eller mindre, kan du efter 7 minuter av diskussion berätta för grupperna att deras listor är toppen oavsett hur många gemensamma nämnare de hittar.

Därefter säg att du ger dem 1 minut till eller bryt aktiviteten direkt. (Beroende på hur många som är klara).

Detta är tips för alla möten och aktiviteter, då det alltid finns någon grupp som är långsammare, och överlag har människor inte tålamod att vänta.

Har du testat denna teambuilding-aktivitet? Hur fungerade det för dig?


Ta reda på mer:

Vad är ett eventsystem?

10 icebreakers för alla möten och företagsevent!

Möten: Därför ska du vara den sista som talar!