1 år sedan

Your event’s not over when it’s over. Resulterade eventet i den önskade effekten? Var innehållet relevant och fungerade enligt plan? Nu framträder vikten av att ha mätbara och realistiska mål.

Uppföljningen kan förslagsvis delas upp i två kategorier; Innehåll och kvalitet, samt Syfte och effekt. Att skicka ut en enkät är enkelt sätt att genomföra uppföljningen på, men absolut inget måste, och kan besvaras av de anställda, deltagarna eller både och. Tänk på att det är en fördel att dela upp

Exempel på hur kvaliteten kan bedömas;

  • Vilka affärsmöjligheter, affärsnytta och merförsäljning har eventet gett?
  • Besöksfrekvens
  • Kommunikation (Värdar/Värdinnor, skyltar, kanaler, budskap)
  • Lokal (Stolar, inredning, logistik, ljus, ljud)
  • Mat (Mängd, presentation, smak, )
  • Talare (Innehåll, kvalitet, presentation)
  • Personal/Frivilliga från externa aktörer

Angående syfte och effekt, hur ser målgruppens attityd och inställning till varumärket ut? Mät, analysera och dra slutsatser. Till exempel; Har ni ett Google Analytics-konto kopplat till er hemsida, har trafiken ökat på sidan? Har antal signups blivit fler? Har ni mer aktivitet på era sociala medier?

Ska ni genomföra en undersökning med deltagarna kan den med fördel skickas ut 1-3 dagar efter ni skickat ut ett tack och key-takeaways.

Beroende på ditt business case kan uppföljningen efter evenemanget till och med vara den mest kritiska komponenten. En ordentlig uppföljning efter ert event stärker kundlojaliteten och kvalitén för framtida arrangemang.

Teamet får förhoppningsvis ännu mer team-känsla, både när det gäller interna och externa företagsevents. Uppföljningen kan översättas direkt till ROI (Return of investment) genom antal deals som etablerades under eventet, även leads som roddes i hamn kan räknas med längre ner i säljtratten.

Ha en plan för er uppföljning, men vad ska den innehålla?

1. Uppföljning. Avsätt tid dagen efter arrangemanget för att reflektera med teamet, vad fungerade? Vad fungerade inte? Hur kan det göras ännu bättre? Medans det fortfarande är färskt i minnet. Dokumentera diskussionerna som kommer upp, kan vara bra att ha inför nästa event.

2: Undersökning. Be om era deltagares åsikter. Vad var deras viktiga takeaways från eventet? Vad var nytt för dem? Vad var mest värdefullt och intressant? Be om åsikter kring olika delar av ert arrangemang. Hur var login, transporten och maten?
3. Sociala medier. Skapa kontakt via sociala medier och fortsätt hålla kontakten med både säljare och deltagare efter eventet. En perfekt isbrytare dessutom! "Så kul att träffa dig på konferensen här om dagen! Hoppas vi kan hålla kontakten här också. Säg till om jag kan hjälpa dig med något".

4. Material. Efter alla typer av event finns det mycket innehåll att förmedla även efter. Beroende av storleken på evenemanget kan olika mycket material delas i varierande kanaler, men glöm aldrig - Sharing is Caring! Följ upp med blogginlägg via hemsidan, mail/nyhetsbrev, sociala medier och framförallt via mail/ intranätet vid interna events. Ämnen att belysa kan vara workshops, specifika samtal, de större händelserna under eventet, osv.

5. Tacka deltagarna. Detta bör göras offentligt så klart i era olika kanaler, men ingenting slår en personlig touch! Tacka deltagare, talare, sponsorer, utställare och andra intressenter personligen också, förslagsvis via mail. Detta är ett perfekt tillfälle att dela med sig av key-takeaways och annat nyttigt material från eventet, samt att fråga efter feedback.

6. Wrap-it-up. Samla all väsentlig statistik från eventet. Sammanställ mål, resultat och lärdomar. Beroende på storleken av eventet kan du även skriva en sammanställningsrapport för viktiga intressenter, för sponsorer eller för alla som är involverade i planering och genomförande av evenemanget.

7. Fira! Glöm inte att avsluta projektet med att faktiskt fira era insatser och framgång med eventet tillsammans, det förtjänar ni! Wohoo!


Ta reda på mer:

Hur kan du arbeta i Memlin?

Checklista: Ladda ner den här. Eventplanering för alla!

Behöver du utöka din verksamhet med eventteknologi?