1 år sedan

En vinnande icebreaker som dina deltagare tycker om och som fungerar på alla typer av företagsevent, möten och utbildningar.

Skapa bättre samarbete och förståelse mellan dina deltagare med denna tre höjdpunkter icebreaker!

Beräknad tid för denna icebreaker (för att ge en indikation) är ungefär 90 minuter för en grupp om 24 deltagare. Så denna övning kräver lite mer tid än många av de andra ice breakers som vi berättar om. Därför är Tre magnifika arbetsmoment perfekt för en team building-dag eller fler dagars utbildning, samt som huvudövningen vid ett team building tillfälle som varar en längre tid.

Processen i 7 steg

1. Dela in deltagarna i grupper om fyra genom att tilldela varje person en siffra från 1-4. Målet att skapa grupperna på det sättet är att få mixade grupper där deltagarna lär känna andra inom organisationen. Ofta sitter och står personer som redan känner varandra tillsammans vid mötets och eventets start.

2. Berätta vad team building-övningen går ut på. Deltagarna ska se tillbaka på sin karriär och identifiera 3 händelser, tillfällen, prestationer, samarbeten, aktiviteter eller ögonblick som andra upplevt som magnifika eller framförallt viktiga för dem. Höjdpunkter i deras karriär helt enkelt.

Säg att de har tio minuter på sig att fundera på frågan och att anteckna deras svar. Efter de tio minuterna ber du dem att dela deras tre höjdpunkter i smågrupperna.

Be deltagare som är väldigt unga eller nya i organisationen att istället dela tillfällen från deras tidigare utbildning, extra jobb, volontärjobb eller praktik.

Icebreaker_kollegor_arbetsplats

4. Efter den angivna tiden på tio minuter ber du en frivillig från varje grupp att presentera en höjdpunkt för de andra i sin grupp. Sen fortsätter nästa deltagare bredvid. För bättre effekt ska de endast presentera en höjdpunkt åt gången och be de andra deltagarna i gruppen som inte presenterar att lyssna noga och hitta liknande tema och likheter med sina egna höjdpunkter.

Likheterna kan vara intressanta att ta med i företagets utveckling och för att tillgodose ett trevligare arbetsklimat. Exempelvis kanske mångas höjdpunkter innebar en provision eller bonus. Eller kanske ett tack och beröm från chefen?

Om dina deltagare är bekväma med att dela med sig till hela mötesgruppen är detta att föredra. Berätta att varje deltagare ska få dela med sig av en höjdpunkt i storgrupp.

5. För att sammanfatta ice breakern, fråga de olika grupperna hur de reagerade när de fick höra om sina kollegors höjdpunkter.

6. Fortsätt sammanfattningen med att fråga hela mötesgruppen om de registrerade något ofta förekommande tema i de olika höjdpunkterna. Vanliga teman som brukar komma upp vid sådana här tillfällen är när de har fått bekräftelse för deras insats och blir sedda av sin arbetsgivare. Andra ämnen som brukar komma upp är befordringar och lyckade produktlanseringar. Vad som än är vanligt i dina grupper, är det viktigaste att du låter deltagarna dra deras egna slutsatser av diskussionerna.

7. Nu är övningen klar och du kan avsluta din ice breaker med att fråga dina deltagare om de har något att tillägga till övningen.

Målet med denna övning är att hjälpa deltagarna att skapa ett effektivt och förstående team som ser och uppskattar varandras styrkor.


Ta reda på mer:

Icebreaker - Boostade frågor

Varför Memlin?

Den kompletta eventplanerings-guiden; Del 1 - Före eventet